Výška zábradlia - Podľa normy ČSN 74 3305 je výška zábradlia minimálne 1100 mm.

Nosnosť - Nosnosť balkóna  je  cca 400 kg/m2.

Odtok vody -
Odtok vody je vyriešený podlahou v spáde cca 20 mm/m. V prednej části balkónu je upevnená okapnica, aby nedocházelo k stekaniu vody na spodný balkón.

Povrchová úprava-

Námi používaná forma povrchovej úpravy je opieskovanie konštrukcie, antikorózna úprava pozinkovaním, nástrek reaktívnej vrstvy a finálnej polyuretanovej farby v odtieňoch stupnice RAL -  RAL vzorkovník.

Statika - bez dokumentu „Statika únosnosti“ není možné balkón alebo lodžii zavesiť. Náš statik musí určiť systém a možnosti zavesenia. Vždy existuje spôsob, ako konštrukciu uchytiť do muriva.

Kotvenie-
1 / Kotvenie cez murivo- na to používame závitové tyče, ktoré idú cez murivo do miestnosti. Oceľové platne s maticami sú v izbe zasekané do úrovne okolitej steny a vyspravená stena.
2 / Kotvenie na chemické kotvy -  Množstvo a priemer kotiev musí určiť statik. Kotva na chémiu sa nedá všade použiť.

Montáž - pred zateplením - balkóny sa namontujú tak ďaleko od fasády, aby v budúcnosti nebránili montáži tepelnej izolácie a nespôsobili narušenie fasády.

- po zateplení - v tomto prípade sa  fasáda vyreže a namontujú sa háky so špeciálnou krytkou. Medzipriestor sa vypení izolačnou penou a krytka sa               

obtmelí. Týmto spôsobom sa opraví narušená tepelná izolácia.

Nový otvor pre balkónové dvere -

Problémom nie je ani pokiaľ zákazník požaduje zhotoviť nový balkón na mieste, kde doteraz chýbal. S našou technikou vyrežeme akýkoľvek otvor pre novú balkónovú zostavu, alebo francúzke okno.

Rýchlosť montáže -

Rýchlosť montáže záleží predovšetkým od typu staveniska a požiadavky zákazníka.
Montážnici musia vopred vymerať kde bude balkón kotvený a navŕtať špeciálne kotvy vybrané statikom - cca 2hod. Samotné zavesenie balkóna trvá približne 30 minút. Čas montáže v dome bez balkónov sa navyšuje nutnosťou vyrezať nový otvor pre balkónové dvere a montážou novej balkónovej zostavy spolu s vyspravkami -cca 4hod.